Geef gul en help Bob en ook andere jonge mensen


die door een acute niet-aangeboren ziekte blijvende lichamelijke schade hebben opgelopen!

Maak je gift over op rekening nummer:

IBAN NL90 SNSB 0903 2774 76
t.n.v. Stichting Build On Bravery.Als omschrijving kan je eventueel aangeven voor wie (bijvoorbeeld Bob) de donatie bestemd is:

Donatie specifiek voor Bob
Meld in de omschrijving: "Bob"

Donatie voor Stichting Build On Bravery
Meld in de omschrijving: "Algemeen"Wij waarderen uw steun!